top of page

En fotobok som handler om det å bli berørt av lyset. 

Uansett hvor dyktig og kunnskapsrik man er så gir livet ingen garantier for å leve. Alle blir vi født en dag og alle skal vi dø en dag. De øyeblikkene som er i mellom er en rekke med øyeblikk som vi kan velge å utholde eller omfavne. 

De "store" øyeblikkene tar vi ofte inn, mens de "små" øyeblikkene blir ofte oversett.

omfavnelse

Tango

Alle blir vi født en dag og alle skal vi dø en dag. De øyeblikkene som er i mellom kan sees som en rekke med øyeblikk som vi kan velge å utholde eller omfavne."Store" øyeblikk får vi som regel med oss, mens de "små" øyeblikkene blir ofte bare noe vi "utholder" i påvente av større øyeblikk. Disse bildene handler om å omfavne de "små" øyeblikkene nær deg. Sette lys på og bli berørt av de.

 "There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in." - Leonard Cohen Anthem/The Future

Utstilling på Tango 12 som handler om å skape kontakt og bli berørt av øyeblikket

Omfavnelse

En fotobok som handler om det å bli berørt av lyset. 

dsfkjdsjk susdkjsdflks shsdkjsd sd sdlosdkjnksd

sdjsdjsjns sd

sdljknslkdjvldvslksd s sdikjslkj s s sxlkjvlkcv sd

sdlkjsldkvsdmsdx

500 kr

bottom of page