top of page

DRYADENES SANG

I dette prosjektet har jeg forsøkt å «portrettere» ulike trær og fundert over tanken om trærne har sjel?


Jeg opplever ofte en sterk «kontakt» med trær når jeg fotograferer de, - noe som for meg kan frembringe klanger, rytmer og musikk. Ifølge gresk mytologi så bodde det en skognymfe i hvert tre. De ble kalt for Dryader og var bundet til treet sitt, levde og døde med det. I hvert av portrettene i prosjektet forsøker jeg å få frem den bakenforliggende opplevelsen jeg har av treet - noe jeg har valgt å kalle «dryadens sang».

bottom of page